Aktuality ze školní jídelny

Aktuální informace ze školní jídelny nábř. Jana Palacha

Jídelní lístek – květen 2022

Jídelní lístek – červen 2022

 

Výsledky přijímacího řízení

Přijatí uchazeči jsou rovnou zváni k podpisu smlouvy – termíny jsou dva a uchazeči jsou do nich rozděleni podle pořadových čísel (viz Info pro uchazeče).

Výsledky přijímacího řízení 2022 – DENNÍ studium

Výsledky přijímacího řízení 2022 – DÁLKOVÉ studium

Informace pro přijaté uchazeče

Kritéria přijímacího řízení 2022  – DENNÍ studium

Kritéria přijímacího řízení 2022 – DÁLKOVÉ studium

TRIVIS SŠV Karlovy Vary přijímá uchazeče do denní formy vzdělávání na základě kriterií stanovených ředitelem školy pro příslušný školní rok.Tato kriteria jsou zveřejňována na internetových stránkách školy vždy s dostatečným předstihem. Po rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je uzavřena Smlouva o poskytnutí středního vzdělání s maturitní zkouškou za úplatu, kterou podepisuje žák a plátce školného.

Obory vzdělávání:

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST ( kód 68-42-M/01 ) –  čtyřletá forma vzdělávání

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY ( kód vzdělávání 68-42-L/51 ) – tříletá forma vzdělávání formou nástavbového studia


Úspěšné složení maturitní zkoušky otevírá našim absolventům velmi široké možnosti uplatnění jednak na trhu práce a zejména pak otevírá dveře k možnosti dalšího vzdělávání na vyšších odborných školách nebo Vysokých školách humanitního zaměření.

Z dosavadního absolventů naší školy nejsou žádní v evidenci pracovního úřadu jako absolventi, kteří nenašli na trhu práce příslušné uplatnění. Absolventi jsou poměrně úspěšní při přijímacích zkouškách na VŠ humanitního zaměření a to včetně pedagogických fakult. Vzhledem k odbornému zaměření školy jsou rovněž úspěšní při studiu Policejní akademie v Praze.

Cílem žáka po úspěšném zakončení studia je možnostech jeho uplatnění zejména v:
a)

  •  Státní správě a samosprávě
  •  Policii ČR
  •  Obecních a městských policií
  •  Odborech obrany velkých podniků
  •  Bankovní a peněžních službách
  •  Pojišťovnictví
  •  Orgánech integrovaného záchranného systému
  •  Splňuje podmínky pro získání živnostenského listu

Konec nošení ochrany úst a nosu

Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.) – informace  ZDE

Sbírka na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

V minulém týdnu se na naší škole uskutečnila humanitární sbírka na pomoc uprchlíkům z válkou zmítané Ukrajiny. Původní plán – vysbírat od žáků plyšáky pro ukrajinské děti mířící do ČR – se záhy změnil. Žáci začali nosit také oblečení, hygienické potřeby či kosmetiku. Do sbírky se zapojili také externí partneři – Restaurace U Kostela či Sklenářství Vlk.

Díky pomoci Hasičů Stará Role a Městské policii Karlovy Vary jsme vše odvezli do neziskové organizace Nádech – podpora a pomoc samoživitelů, se kterou spolupracujeme již od roku 2020.

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili!

Prodloužení klasifikace

Rozhodnutí ředitelky školy – prodloužení klasifikace

Naše PROMO VIDEO

Jsme TRIVIS – máme vůli, inteligenci a sílu.

Jsme škola s budoucností.

Naše promo video najdete ZDE.

Najdete nás na FB i Instagramu

Chcete se dozvědět o naší škole víc? Mít informace tzv. z první ruky? Vědět, co se chystá, nebo se aktuálně děje? Sledujte nás na sociálních sítích!

https://www.facebook.com/TrivisKV/

https://www.instagram.com/triviskv/

Rozvrh 2.DA z 20.11.2019

Rozvrh 3.DA z 09.12.2019

 

 

 

Datum: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozvrh dálkového studia