Info

Vážení žáci, vážení rodiče,

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. května 2020 bylo rozhodnuto o povolení osobní přítomnosti žáků středních škol za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. Přítomnost žáků je povolena ode dne 08. června 2020. S ohledem na tuto skutečnost bude vytvořen mimořádný rozvrh konzultací a třídnických hodin pro žáky 1. -3. ročníků denního vzdělávání, který bude zveřejněn v Bakalářích. Rozpis rozdělení žáků do jednotlivých skupin bude zveřejněn také v Bakaláři. Zásada ochrany zdraví pro dobu konzultací v období měsíce června 2020 bude vydán ředitelkou školy v týdnu od 01. do 05. června 2020 a bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Mgr. Vendula Pušová, ředitelka školy

Mimořádné opatření