Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary

budova

budova

sebeobrana

sebeobrana

učebna

učebna

střelby

střelby

otisk

otisk

hasiči

hasiči

Trivis Cup

Trivis Cup

adapťák

adapťák

matura

matura

Sebeobrana

Sebeobrana

Oznamujeme všem zájemcům, že na naší škole ještě zbývá několik volných míst na DENNÍM studiu v oboru
68-42-M/01 - BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST. Podmínky pro přijetí jsou shodné s vyhlášenými koly.

 Na školní rok 2016/2017 přijímáme studenty i do TŘÍLETÉHO DÁLKOVÉHO NÁSTAVBOVÉHO STUDIA.


Soukromá střední škola veřejnoprávní působí v Karlových Varech od září 1995. Do roku 2001 byla pouze odloučeným pracovištěm vzdělávací sítě TRIVIS v Praze, ale od září 2001 už je samostatným subjektem.Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Odborné zaměření školy je v oboru bezpečnostně právní činnost. Vzdělání nabízí denní i dálkovou formou.

  • 4-letý denní studijní program veřejnoprávní ochrana pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou
  • 3-letý dálkový studijní program veřejnoprávní ochrana - nástavbové vzdělávání pro absolventy tříletých oborů SOU

Vzhledem ke specifickému zaměření školy jsou vedle všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovány odborné předměty, kterými jsou právo, integrovaný záchranný systém, kriminalistika, krimonologie, penologie, střelecká příprava, sebeobrana a další.

Výuka těchto předmětů vytváří velmi dobrý předpoklad k budoucímu studiu na VŠ humanitního zaměření.  Stejně tak otevírá absolventům možnosti snadnějšího uplatnění u armády ČR, policie ČR, jednotek HZS, státní správě a samosprávě.

 

 
Karlovy Vary

Karlovy Vary

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

T.G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary