Adresa: TRIVIS - SŠV Karlovy Vary, s.r.o., T.G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary Telefon: +420 353 585 603

TRIVIS Karlovy Vary

Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

Úřední hodiny sekretariátu během letních prázdnin:

Pondělí 8:00 – 12:00

Středa 8:00 – 14:00

Sekretariát je v provozu celé léto.


PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Naši milí žáci,

velmi vám děkujeme za svědomitý přístup k distanční výuce, vaše příkladné chování během pandemie a celkový postoj k situaci, která byla víc než neobvyklá.

Obzvlášť si ceníme vaší aktivity v neziskovém sektoru a zapojení do pomoci složkám IZS.

Jsme rádi, že jste součástí naší Trivis-rodiny. Jsme na vás hrdí!

Mgr. Vendula Pušová

ředitelka školy


Soukromá střední škola veřejnoprávní působí v Karlových Varech od září 1995. Do roku 2001 byla pouze odloučeným pracovištěm vzdělávací sítě TRIVIS v Praze, ale od září 2001 už je samostatným subjektem.Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Odborné zaměření školy je v oboru bezpečnostně právní činnost. Vzdělání nabízí denní i dálkovou formou.

  • 4-letý denní studijní program veřejnoprávní ochrana v denní formě studia
  • 3-letý dálkový studijní program veřejnoprávní ochrana v dálkové formě studia

Vzhledem ke specifickému zaměření školy jsou vedle všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovány odborné předměty, kterými jsou právo, integrovaný záchranný systém, kriminalistika, kriminologie, penologie, střelecká příprava, sebeobrana, a další. Přibyla nová specializace „Požární technik“.

Výuka těchto předmětů vytváří velmi dobrý předpoklad k budoucímu studiu na VŠ humanitního zaměření.  Stejně tak otevírá absolventům možnosti snadnějšího uplatnění u Armády ČR, Policie ČR, jednotek HZS, státní správě a samosprávě.

Mapa našich škol

Naši partneři

© copyright 2020 TRIVIS a.s. - Všechna práva vyhrazena

Webdesign MK Mobiltech