Adresa: TRIVIS - SŠV Karlovy Vary, s.r.o., T.G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary Telefon: +420 353 585 603

TRIVIS Karlovy Vary

Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

Vzhledem ke karanténě, která byla Krajskou hygienickou stanicí nařízena části žáků naší školy, přechází tito od 25. 11. 2021 na distanční formu výuky.

Více informací najdete na Bakalářích, případné dotazy zodpoví individuálně třídní učitelé.

Děkujeme za pochopení a součinnost!

 

Soukromá střední škola veřejnoprávní působí v Karlových Varech od září 1995. Do roku 2001 byla pouze odloučeným pracovištěm vzdělávací sítě TRIVIS v Praze, ale od září 2001 už je samostatným subjektem. Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Odborné zaměření školy je v oboru bezpečnostně právní činnost. Vzdělání nabízí denní i dálkovou formou.

  • 4 letý denní studijní program veřejnoprávní ochrana v denní formě studia
  • 3 letý dálkový studijní program veřejnoprávní ochrana v dálkové formě studia

Vzhledem ke specifickému zaměření školy jsou vedle všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovány odborné předměty, kterými jsou právo, integrovaný záchranný systém, kriminalistika, kriminologie, penologie, střelecká příprava, sebeobrana, a další.

Výuka těchto předmětů vytváří velmi dobrý předpoklad k budoucímu studiu na VŠ humanitního zaměření.  Stejně tak otevírá absolventům možnosti snadnějšího uplatnění u Armády ČR, Policie ČR, jednotek HZS, státní správě a samosprávě.

Mapa našich škol

Naši partneři

© copyright 2021 TRIVIS a.s. - Všechna práva vyhrazena

Webdesign MK Mobiltech