Adresa: TRIVIS - SŠV Karlovy Vary, s.r.o., T.G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary Telefon: +420 353 585 603

TRIVIS Karlovy Vary

Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

INFORMACE PRO MATURANTY ZDE

INFORMACE PRO STUDENTY 1. – 3. ROČNÍKŮ

Vážení žáci, vážení rodiče,

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. května 2020 bylo rozhodnuto o povolení osobní přítomnosti žáků středních škol za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. Přítomnost žáků je povolena ode dne 08. června 2020. S ohledem na tuto skutečnost bude vytvořen mimořádný rozvrh konzultací a třídnických hodin pro žáky 1. -3. ročníků denního vzdělávání, který bude zveřejněn v Bakalářích. Rozpis rozdělení žáků do jednotlivých skupin bude zveřejněn také v Bakaláři. Zásada ochrany zdraví pro dobu konzultací v období měsíce června 2020 bude vydán ředitelkou školy v týdnu od 01. do 05. června 2020 a bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Na co se nás často ptáte:

  • Jak se bude v druhém pololetí klasifikovat? Informace najdete zde:

Hodnocení žáků – nařízení ředitelky školy

Vyhláška hodnocení

Vyhláška hodnocení – metodika

  • Rozhodnutí ředitelky školy o provozu školy a hygienických opatření k ochraně zdraví pro období přípravy na maturitní zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020 

Metodika pro ochranu zdraví

  • Jak to bude v během přijímacích a maturitních zkoušek ve škole probíhat? Jak budu chránit zdraví své, svých spolužáků a vyučujících?

Metodika pro ochranu zdraví_JPZ_MZ – Rozhodnutí ředitelky školy o ochraně zdraví v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek

Ochrana_zdraví_PZ_MZ_ZZ

  • Něco jsem si zapomněl/a ve škole, popř. potřebuji něco ve škole (např. potvrzení o studiu) , kdy se pro to můžu stavit? 

Sekretariát bude v době uzavření školy v provozu každý všední den od 8:00 do 13:00.

Nezapomeňte se, prosím, před každou návštěvou předem telefonicky ohlásit – 724 829 247. Bez domluveného termínu do školy nechoďte. Děkujeme za pochopení!

  • Těch informací je strašně moc, kde najdu ty správné a aktuální?

Zdrojem nejaktuálnějších informací týkajících se školství je web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné opatření zde: Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

———————————————————————————————————-

Soukromá střední škola veřejnoprávní působí v Karlových Varech od září 1995. Do roku 2001 byla pouze odloučeným pracovištěm vzdělávací sítě TRIVIS v Praze, ale od září 2001 už je samostatným subjektem.Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Odborné zaměření školy je v oboru bezpečnostně právní činnost. Vzdělání nabízí denní i dálkovou formou.

  • 4-letý denní studijní program veřejnoprávní ochrana v denní formě studia
  • 3-letý dálkový studijní program veřejnoprávní ochrana v dálkové formě studia

Vzhledem ke specifickému zaměření školy jsou vedle všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovány odborné předměty, kterými jsou právo, integrovaný záchranný systém, kriminalistika, kriminologie, penologie, střelecká příprava, sebeobrana, a další. Přibyla nová specializace „Požární technik“.

Výuka těchto předmětů vytváří velmi dobrý předpoklad k budoucímu studiu na VŠ humanitního zaměření.  Stejně tak otevírá absolventům možnosti snadnějšího uplatnění u Armády ČR, Policie ČR, jednotek HZS, státní správě a samosprávě.

Mapa našich škol

Naši partneři

© copyright 2020 TRIVIS a.s. - Všechna práva vyhrazena

Webdesign MK Mobiltech