Školné

Školné pro denní vzdělávání – 19.100,-Kč za školní rok.

Školné pro dálkové vzdělávání – 13.200,-Kč za školní rok.

Číslo účtu: 170 442 055/0300

Pro platbu školného je nutné uvést jako variabilní symbol platby číslo smlouvy.