Maturita

INFORMACE PRO MATURANTY

Žáci maturitních tříd denního i dálkového vzdělávání mají od 11. 05. 2020 právo účastnit se osobních konzultací ve škole dle jejich harmonogramu. Konzultace budou probíhat do konce měsíce května 2020 (konkrétní termín bude stanoven po vyhlášení termínů didaktických testů Cermatem). Dálková forma vzdělávání zůstává vedle osobních konzultací zachována nadále i pro žáky maturitních ročníků.

Zásady:

  • Osobní konzultace budou probíhat pouze v časech uvedených v harmonogramu.
  • Osobní přítomnost žáků ve škole bude podmíněna nošením roušky v prostorách školy.
  • Žáci budou pro konzultace rozděleni do skupin. Zařazení do skupiny nelze v průběhu konzultací měnit.
  • Žák bude povinen na začátku každého týdne předložit při vstupu do školy čestné prohlášení, že nesplňuje kritéria rizikovosti v souvislosti s nákazou COVID-19.
  • Čestné prohlášení bude dostupné ke stažení na webových stránkách školy, dále bude možné jej vyplnit při vstupu do školy.
  • Žáci budou dále povinni se podrobit orientačnímu měření teploty při vstupu do budovy školy.
  • Žáci budou povinni dodržovat hygienická opatření ke zmírnění rizika nákazy COVID-19.
  • Žákovi, který bude vykazovat zvýšenou teplotu a známky respiračního onemocnění, nebude povolena účast na osobních konzultacích ve škole.

Uvedené zásady budou platné i pro maturitní zkoušky.

Rozdělení studentů do skupin:

Rozvrh konzultací na druhý a třetí týden – od 18. 5. 2020

Harmonogram písemných maturit

Maturanti, nezapomeňte na didaktické testy dorazit s časovým předstihem (7:30/12:30).
Je nezbytně nutné s sebou donést VYPLNĚNÉ čestné prohlášení, které najdete buď zde, a nebo si ho tento týden můžete vyzvednout v sekretariátu.

Vaše připravenost a včasný příchod nám umožní zvládnout následující dny ve větší pohodě.
Děkujeme!

Vyhlášení termínu MZ_2020

Vyhláška 232/2020 Sb., která upravuje maturitní zkoušky  – jaro 2020 a přijímací řízení 2020

Vyhláška 232/2020 Sb.

Vyhláška_PZ_MZ_ZZ o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Vyhláška_změnová o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

  • Jak to bude v během maturitních zkoušek ve škole probíhat? Jak budu chránit zdraví své, svých spolužáků a vyučujících?

Metodika pro ochranu zdraví_JPZ_MZ – Rozhodnutí ředitelky školy o ochraně zdraví v průběhu maturitních zkoušek

Co budete k maturitě potřebovat: