Maturita

INFORMACE PRO MATURANTY

Přihlášky k podzimnímu termínu maturit přijímáme do 15. 7. 2020.

Didaktické testy a písemné práce proběhnou na spádových školách od 1. 9. do 4. 9. 2020.

Vyhlášení termínu MZ_2020

Vyhláška 232/2020 Sb., která upravuje maturitní zkoušky  – jaro 2020 a přijímací řízení 2020

Vyhláška 232/2020 Sb.

Vyhláška_PZ_MZ_ZZ o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Vyhláška_změnová o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

  • Jak to bude v během maturitních zkoušek ve škole probíhat? Jak budu chránit zdraví své, svých spolužáků a vyučujících?

Metodika pro ochranu zdraví_JPZ_MZ – Rozhodnutí ředitelky školy o ochraně zdraví v průběhu maturitních zkoušek

Co budete k maturitě potřebovat: