Kritéria přijímacího řízení

AKTUÁLNĚ

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení – dálkové studium

Termíny konání školní přijímací zkoušky:

Rozhodnutí ŘŠ – Vyhlášení termínů školní přijímací zkoušky – denní

Každý uchazeč obdrží poštou pozvánku k přijímacímu řízení s podrobnějšími informacemi

ŘÁDNÝ TERMÍN:

 07. 05. 2021 pro uchazeče, kteří na přihlášce uvedli TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. jako 1. v pořadí.

10. 05. 2021 pro uchazeče, kteří na přihlášce uvedli TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. jako 2. v pořadí

NÁHRADNÍ TERMÍN:

04. 06. 2021 pro uchazeče, kteří na přihlášce uvedli TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. jako 1. v pořadí

07. 06. 2021 pro uchazeče, kteří na přihlášce uvedli TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. jako 2. v pořadí

Aktuality

Kritéria přijímacího řízení

Denní studium

Dálkové studium

Ředitelka školy rozhodla o nekonání školní přijímací zkoušky pro dálkový tříletý obor vzdělávání 68-42-L/51 Bezpečnostní služby – rozhodnutí