O škole

ŠVP oborů 68-42-M/01 a 68-42-L/51 jsou dostupná k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy v době provozu školy.

 

Projekt Šablony I TRIVIS TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s. r. o. byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je realizován v období 1.9.2022 – 30.6.2025.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003807