O škole

ŠVP oborů 68-42-M/01 a 68-42-L/51 jsou dostupná k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy v době provozu školy.