Rozvrh 2DA – platný od 08.10.2018

Rozvrh 2DA – platný od 08.10.2018

 

Maturita 2019

Seznam literatury

Začátek školního roku

Začátek školního roku je 3. září 2018. Vyučování bude zahájeno třídnickými hodinami v 8:00. Budova školy bude otevřena od 7:35 a uzamyká se v 7:55. V případě potřeby potvrzení průkazů na žákovské slevy (MHD, ČD apod.) je nutné, aby tyto byly předloženy s již nalepenou fotografií a vyplněnými požadovanými údaji.

Termíny zahájení dálkového studia

1. ročník – třída 1DA – vyučovací den ÚTERÝ, zahájení vyučování 11.9.2018

2. ročník – třída 2DA – vyučovací den PONDĚLÍ, zahájení vyučování 10.9.2018

3. ročník – třída 3DA – vyučovací den STŘEDA, zahájení vyučování 12.9.2018

Maturita Podzim 2018 – Rozpis ústních a profilových zkoušek

Ústní a profilové zkoušky podzimního termínu se konají v učebně DS2 (dálkové studium) dne 14.9.2018 od 7:45 hodin. 

Rozpis dodatečných a komisionálních zkoušek – SRPEN 2018

Rozpis dodatečných a komisionálních zkoušek – SRPEN 2018

Prázdninový provoz – pracovní doba

Prázdninový provoz