Konzultace pro studenty 1. – 3. ročníků

INFORMACE PRO STUDENTY 1. – 3. ROČNÍKŮ

Žáci 1.- 3. ročníků mají možnost se od 09. 06. 2020 účastnit osobních konzultací ve škole dle jejich harmonogramu. Dálková forma vzdělávání zůstává vedle osobních konzultací zachována i nadále.

Zásady:

  • Osobní konzultace budou probíhat pouze v časech uvedených v harmonogramu.
  • Osobní přítomnost žáků ve škole bude podmíněna nošením roušky v prostorách školy.
  • Žáci budou pro konzultace rozděleni do stejných skupin, jako jsou na výuku cizích jazyků. Zařazení do skupiny nelze v průběhu konzultací měnit.
  • Žák bude povinen na začátku každého týdne předložit při vstupu do školy čestné prohlášení, že nesplňuje kritéria rizikovosti v souvislosti s nákazou COVID-19.
  • Čestné prohlášení bude dostupné ke stažení na webových stránkách školy, dále bude možné jej vyplnit při vstupu do školy.
  • Žáci budou dále povinni se podrobit orientačnímu měření teploty při vstupu do budovy školy.
  • Žáci budou povinni dodržovat hygienická opatření ke zmírnění rizika nákazy COVID-19.
  • Žákovi, který bude vykazovat zvýšenou teplotu a známky respiračního onemocnění, nebude povolena účast na osobních konzultacích ve škole.

Rozvrh konzultací