Školné

Školné pro denní vzdělávání 1. ROČNÍK – 19.100,-Kč za školní rok.

Školné pro denní vzdělávání 2. – 4. ROČNÍK – 18.200,-Kč za školní rok

Školné pro dálkové vzdělávání – 13.200,-\Kč za školní rok.

Pro platbu školného je nutné uvést jako variabilní symbol platby číslo smlouvy.