Školné

Školné pro denní vzdělávání – 19.100,-Kč za školní rok.

Školné pro dálkové vzdělávání – 13.200,-\Kč za školní rok.