Pravidla prezenční a online výuky

Informace k provozu škol – aktualizace platná od 24. 05. 2021

Informace k provozu škol nformace – aktualizace platná od 24. 5. 2021 – dodatek

Metodika pro ochranu zdraví + testování – platnost od 24. 05. 2021

Metodika pro ochranu zdraví + testování – platnost od 24. 05. 2021 dodatek

Informace k provozu škol – aktualizace 17. 05. 2021

Metodika pro ochranu zdraví + testování – přijímací a maturitní zkoušky – aktualizace 15. 04. 2021

Testování ve školách – informační leták – více informací o testování najdete na testovani.edu.cz

Rozhodnutí ředitelky školy – pravidla online výuky – aktualizace 01. 02. 2021

Rozhodnutí ŘŠProdloužení klasifikačního období

Manuál k provozu škol – aktualizace 06. 04. 2021

Opatření PES pro oblast školství 

Souhlas zákonného zástupce – odchod ze školy v souvoslosti s pozitivním výsledkem testu na Covid 19

Informace pro maturanty

Věcný záměr

Opatření obecné povahy