Aktuální informace k provozu škol

Vzhledem ke karanténě, která byla Krajskou hygienickou stanicí nařízena části žáků naší školy, přechází tito od 25. 11. 2021 na distanční formu výuky.

Více informací najdete na Bakalářích, případné dotazy zodpoví individuálně třídní učitelé.

Děkujeme za pochopení a součinnost!

 

Informace z MŠMT

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021

Pokyn ke screeningovému testování – listopad 2021

 

Výzva hejtmana Karlovarského kraje

Rozhodnutí ředitelky školy o provozu školy, testování a hyg. opatření k ochraně zdraví

Metodika pro ochranu zdraví + testování – platnost od 01. 09. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – manuál

Manuál k provozu škol a testovaní