Přijímací řízení 2021

Termíny konání školní přijímací zkoušky:

Řádný termín: 19. 04. 2021
Náhradní termín (v případě doložené omluvy z neúčasti v řádném termínu): 22. 04. 2021

Kritéria přijímacího řízení

Denní studium

Dálkové studium

Ředitelka školy rozhodla o nekonání školní přijímací zkoušky pro dálkový tříletý obor vzdělávání 68-42-L/51 Bezpečnostní služby – rozhodnutí