Poděkování Policie ČR

Poděkování Policie České republiky

Poděkování za součinnost