Vyhlášení soutěže odborných prací na rok 2023

V souladu s plánem volitelných aktivit středních odborných škol s oprávněním k výuce v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost vyhlašuji 11. ročník soutěže odborných prací žáků výše uvedených škol.

Propozice soutěže