Rozhodnutí ŘŠ o provozu školy, testování a hyg. opatření k ochr. zdraví

Rozhodnutí ředitelky školy o provozu školy, testování a hyg. opatření k ochraně zdraví

Metodika pro ochranu zdraví + testování – platnost od 01. 09. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – manuál

Manuál k provozu škol a testovaní