Metodika pro ochranu zdraví

  • Rozhodnutí ředitelky školy o provozu školy a hygienických opatření k ochraně zdraví pro období přípravy na maturitní zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020

Metodika pro ochranu zdraví

  • Jak to bude v květnu a v červnu ve škole probíhat? Jak budu chránit zdraví své, svých spolužáků a vyučujících?

Ochrana_zdraví