Informace pro uchazeče o studium

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Více informací najdete ZDE

Výsledky přijímacího řízení najdete ZDE

Výsledky přijímacího řízení – dálkové studium ZDE

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení – dálkové studium

Přijímací řízení 2020

Vyhlášení termínu JPZ_2020

Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče, dle metodiky MŠMT k průběhu přijímacích zkoušek je nezbytné, aby každý uchazeč při vstupu do školy odevzdal čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. S ohledem na tuto skutečnost Vás tedy prosíme o zajištění, že Váš syn/ Vaše dcera uvedené prohlášení donesl. Formulář čestného prohlášení zasíláme přílohou. Současně bude možné toto čestné prohlášení podepsat v den konání přijímacích zkoušek u vstupu do budovy školy. Pokud uchazeč nepřinese čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, nebude vpuštěn do budovy a nebude moci konat JPZ v řádném termínu (8. 6. 2020), zletilý uchazeč může podepsat na místě.

Uchazeč, který nepředloží čestné prohlášení a do 3 dnů se písemně omluví řediteli školy, bude konat JPZ v náhradním termínu (tj. 23. 6. 2020).

Současně prosíme, aby zákonní zástupci respektovali skutečnost, že nemohou vstoupit v době konání JPZ do budovy školy jako doprovod. Uchazeče si zákonní zástupci mohou po skončení přijímacích zkoušek vyzvednout u hlavního vstupu do budovy školy.

  • Jak to bude v během přijímacích zkoušek ve škole probíhat? Jak budu chránit zdraví své, svých spolužáků a vyučujících?

Metodika pro ochranu zdraví_JPZ_MZ – Rozhodnutí ředitelky školy o ochraně zdraví v průběhu přijímacích zkoušek

Jak se lépe připravit na přijímačky?

▶ procvičování a příprava na přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ pro žáky 9., 7. a 5. ročníků ZŠ
▶ testy z češtiny a matematiky použité při jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech

Stáhněte si bezplatně tuto aplikaci a procvičujte!

Vyhláška 232/2020 Sb., která upravuje maturitní zkoušky  – jaro 2020 a přijímací řízení 2020

Vyhláška 232/2020 Sb.

Vyhláška_PZ_MZ_ZZ o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Vyhláška_změnová o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2