Aktuální informace pro maturanty

Informace pro maturanty 2019/2020

Žáci maturitních tříd denního i dálkového vzdělávání mají od 11. 05. 2020 právo účastnit se osobních konzultací ve škole dle jejich harmonogramu. Konzultace budou probíhat do konce měsíce května 2020 (konkrétní termín bude stanoven po vyhlášení termínů didaktických testů Cermatem). Dálková forma vzdělávání zůstává vedle osobních konzultací zachována nadále i pro žáky maturitních ročníků.

Zásady:

 • Osobní konzultace budou probíhat pouze v časech uvedených v harmonogramu.
 • Osobní přítomnost žáků ve škole bude podmíněna nošením roušky v prostorách školy.
 • Žáci budou pro konzultace rozděleni do skupin. Zařazení do skupiny nelze v průběhu konzultací měnit.
 • Žák bude povinen na začátku každého týdne předložit při vstupu do školy čestné prohlášení, že nesplňuje kritéria rizikovosti v souvislosti s nákazou COVID-19.
 • Čestné prohlášení bude dostupné ke stažení na webových stránkách školy, dále bude možné jej vyplnit při vstupu do školy.
 • Žáci budou dále povinni se podrobit orientačnímu měření teploty při vstupu do budovy školy.
 • Žáci budou povinni dodržovat hygienická opatření ke zmírnění rizika nákazy COVID-19.
 • Žákovi, který bude vykazovat zvýšenou teplotu a známky respiračního onemocnění, nebude povolena účast na osobních konzultacích ve škole.

Uvedené zásady budou platné i pro maturitní zkoušky.

Rozdělení maturantů do skupin

Harmonogram písemných maturit

Maturanti, nezapomeňte na didaktické testy dorazit s časovým předstihem (7:30/12:30).
Je nezbytně nutné s sebou donést VYPLNĚNÉ čestné prohlášení, které najdete buď zde, a nebo si ho tento týden můžete vyzvednout v sekretariátu.

Vaše připravenost a včasný příchod nám umožní zvládnout následující dny ve větší pohodě.
Děkujeme!

Vyhlášení termínu MZ_2020

Vyhláška 232/2020 Sb., která upravuje maturitní zkoušky  – jaro 2020 a přijímací řízení 2020

Vyhláška 232/2020 Sb.

Na co se nás často ptáte:

 • Jak se bude v druhém pololetí klasifikovat? Informace najdete zde:

Vyhláška hodnocení

Vyhláška hodnocení – metodika

 • Rozhodnutí ředitelky školy o provozu školy a hygienických opatření k ochraně zdraví pro období přípravy na maturitní zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020 

Metodika pro ochranu zdraví

 • Jak to bude v květnu a v červnu ve škole probíhat? Jak budu chránit zdraví své, svých spolužáků a vyučujících?

Ochrana_zdraví

 • Jak to bude v během maturitních zkoušek ve škole probíhat? Jak budu chránit zdraví své, svých spolužáků a vyučujících?

Metodika pro ochranu zdraví_JPZ_MZ – Rozhodnutí ředitelky školy o ochraně zdraví v průběhu maturitních zkoušek

 • Něco jsem si zapomněl/a ve škole, popř. potřebuji něco ve škole (např. potvrzení o studiu) , kdy se pro to můžu stavit? 

Sekretariát bude v době uzavření školy v provozu každý všední den od 8:00 do 13:00.

Nezapomeňte se, prosím, před každou návštěvou předem telefonicky ohlásit – 724 829 247. Bez domluveného termínu do školy nechoďte. Děkujeme za pochopení!

 • Těch informací je strašně moc, kde najdu ty správné a aktuální?

Zdrojem nejaktuálnějších informací týkajících se školství je web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz