Rozvrh 1DA – platný od 12.11.2018

Rozvrh 1.DA – platný od 12.11.2018