Rozvrh 1DA – platný od 05.02.2019

Rozvrh 1.DA – platný od 05.02.2019