Rozpis dodatečných a komisionálních zkoušek - SRPEN 2018 Prázdninový provoz - pracovní doba Poděkování za účast našich studentů na akci DEN ZÁCHRANÁŘŮ Rozpis komisionálních zkoušek - červen 2018 3. kolo přijímacího řízení pro dálkové studium INFO pro 3. ročníky Rozpis dodatečných a komisionálních zkoušek Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Vyhlášení 2. kolo pro dálkové studium Ústní maturity 2018 Den rodin 2018 Přijímací řízení 2018 - výsledky Nabídka služebního poměru Další INFORMACE pro uchazeče Akce EDISON - vyhodnocení Informace pro uchazeče Informace o přijímacím řízení Informace pro maturanty2017/2018 Projekt EDISON Ekonomická olympiáda Rozvrh 1DA - platný od 05.03.2018 Pravidla pro průběh přijímací zkoušky Rozvrh 2DA - platný od 30.01.2018 Rozvrh 3DA - platný od 30.01.2018 Fotografická soutěž 2018 Kriteria přijímacího řízení Nabídka volného místa na pozici strážný Mikinový den - fotky viz GALERIE Dějepisná soutěž Naši studenti volili prezidenta Témata Právo Témata IZS Témata k ústní zkoušce z cizích jazyků Adapťák 1.A ... FOTOGRAFIE Školní seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku Podvodné MAILy Trivis vítá léto Den záchranářů - poděkování Nové fotky v GALERII Den s policií ČR Personální změny na Trivisu K.Vary Dnešní návštěva Seminář s mluvčí policejního prezidenta Společné foto Poděkování od studentů 2.A a 2.B Naši studenti opět v akci Naši školu navštívil policejní technik Poděkování našim studentům Vidžín 2016 - první část Poděkování - taktické cvičení LUXOR 2016 Maturity - žáci - rozpis obhajob maturitních písemných prac Maturity - Žáci - rozpis podle času 4.5.2016 - filmové představení pro naše studenty Nové školní mikiny - výsledky hlasování Vyhlášení druhého kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Informace pro maturanty 2016 Nové školní mikiny - HLASOVÁNÍ Naši studenti se opět zúčastní cvičení HZS Seznam uchazečů, kteří splnili podmínky stanovené ředitelem školy k přijetí pro školní rok 2016/2017 DÁLKA - rozvrh hodin od 30.3.2016 Filmové představení Exkurze pro žáky 4. ročníku (chlapci) Prezentace ZČU V nabídce MATURITA (sloupec vlevo) jsou nové dokumenty k maturitě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zpráva o kontrole ČŠI Volná pracovní místa Přihlašování k maturitě JARO 2013

Informace pro uchazeče o vzdělávání:

Příjímací řízení pro školní rok 2018/2019
Obor vzdělání : bezpečnostně právní činnost

Čtyřleté denní vzdělávání (kód 68-42-M/01) - nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 60.

   Přihlášku s razítkem lékařem (stvrzená zdravotní způsobilost pro studium oboru 68-42-M/01) potvrzenou ředitelem základní školy je nutno doručit TRIVIS-SŠV Karlovy Vary,s.r.o. do 1.3.2018.


   První kolo přijímacího řízení bude probíhat od do  (v případě nenaplnění kapacity bude vypsáno 2. kolo).

   Přijímací zkoušky se skládají ze 3 částí (77% - státní část, 23%, výsledky dosažené v 8. a 9. ročníku základní školy a školní a mimoškolní aktivity, zájem a předpoklady ke studiu)

   Na základě výsledků přijímacího řízení bude utvořen pořadník, na základě kterého bude bezodkladně zasláno přijatým uchazečům „Rozhodnutí o přijetí“ s poučením o dalším postupu.

   Po obdržení tohoto rozhodnutí musí uchazeč do 5 pracovních dnů doručit řediteli TRIVIS-SŠV Karlovy Vary, s.r.o. „Zápisový lístek“ získaný v základní škole. Když tak neučiní, bude na jeho místo přijat jiný uchazeč.

   Nepřijatí uchazeči obdrží „Rozhodnutí o nepřijetí“.

Nástavbové studium v 3leté dálkové formě vzdělávání (kód 68-42-L/51) - nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 30.

   Přihlášku je nutno doručit na TRIVIS-SŠV Karlovy Vary,s.r.o. do 1.3.2018.

   Přijímací řízení proběhne od do  (v případě nenaplnění kapacity bude vypsáno 2. kolo od 1.6. do 30.6.2018).
   Přijímací zkoušky se skládají ze 3 částí(77% - státní část, 23% - výsledky dosažené při získání výučního listu a předpoklady, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o vzdělávání v daném oboru)
Pro uchazeče o studium na naší škole pořádáme přijímací testy z českého jazyka a matematiky nanečisto. Zkoušky nanečisto se budou konat dne 30.01.2018 od 15:00 v budově naší školy. Máte-li zájem vyzkoušet si co Vás asi tak čeká, přihlaste se prostřednictvím formuláře nebo emailem na adresu medo@trivis.cz. Přijímací zkoušky nanečisto jsou ZDARMA.Zkoušky na nečisto

TRIVIS SŠV Karlovy Vary přijímá uchazeče do denní formy vzdělávání na základě kriterií stanovených ředitelem školy pro příslušný školní rok.Tato kriteria jsou zveřejňována na internetových stránkách školy vždy s dostatečným předstihem. Po rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je uzavřena Smlouva o poskytnutí středního vzdělání s maturitní zkouškou za úplatu, kterou podepisuje žák a plátce školného.

Obory vzdělávání:

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST ( kód 68-42-M/01 ) -  čtyřletá forma vzdělávání

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY ( kód vzdělávání 68-42-L/51 ) - tříletá forma vzdělávání formou nástavbového studiaÚspěšné složení maturitní zkoušky otevírá našim absolventům velmi široké možnosti uplatnění jednak na trhu práce a zejména pak otevírá dveře k možnosti dalšího vzdělávání na vyšších odborných školách nebo Vysokých školách humanitního zaměření.

Z dosavadního absolventů naší školy nejsou žádní v evidenci pracovního úřadu jako absolventi, kteří nenašli na trhu práce příslušné uplatnění. Absolventi jsou poměrně úspěšní při přijímacích zkouškách na VŠ humanitního zaměření a to včetně pedagogických fakult. Vzhledem k odbornému zaměření školy jsou rovněž úspěšní při studiu Policejní akademie v Praze.

Cílem žáka po úspěšném zakončení studia je možnostech jeho uplatnění zejména v:
a)

 •  Státní správě a samosprávě
 •  Policii ČR
 •  Obecních a městských policií
 •  Odborech obrany velkých podniků
 •  Bankovní a peněžních službách
 •  Pojišťovnictví
 •  Orgánech integrovaného záchranného systému
 •  Splňuje podmínky pro získání živnostenského listu v oboru civilních bezpečnostních služeb

b)
dalším vzdělávání na Vyšší odborné škole TRIVIS Praha v oborech vzdělávání Prevence kriminality a Krizové řízení. Vzdělání je ukončeno absolutoriem s přiznáním titulu DiS .

c)
dalším vzdělávání na Vysokých školách mezi něž patří zejména:

 •  Právnické fakulty v ČR
 •  Policejní akademie ČR
 •  Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s.

Potřebujete další informace? Rádi vám poradíme.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

TisknoutKarlovy Vary

Karlovy Vary

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

T.G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary