Maturity podzim

Maturity podzim

2.9. – 6.9. konání písemný zkoušek a didaktických testů SČ MZ na spádových školách

18.9. obhajoby maturitních písemných prací

18.9. ústní opravné zkoušky 4B + 3DA

19.9. ústní opravné zkoušky 4A