Kroužek fyzické přípravy, kroužek sebeobrany

KROUŽEK FYZICKÉ PŘÍPRAVY vedený Petrem Šikýřem

Kroužek fyzické přípravy ke službě v bezpečnostních sborech a ozbrojených silách má za úkol připravit naše žáky, kteří se po skončení školy budou hlásit k výše uvedenému, ke splnění fyzických testů na jednotlivé obory. Hodina je zaměřena nejen na jednotlivé disciplíny, ale i na další rozvoj fyzických dispozic jednotlivců.

Rozvrh hodin kroužku

Dívky úterý 14:15 – 15:15
Chlapci středa 14:15 – 15:15

 

KROUŽEK SEBEOBRANY vedený Miroslavem Ponertem

Kroužek sebeobrany je nadstavbou výuce sebeobrany, která probíhá na Trivis s.r.o. v rámci ŠVP. Žáci zde více prohlubují znalosti v bojových uměních a zdokonalují se v technikách a filosofii. Systém, ve kterém se žáci zdokonalují, je Shorinji Kempo (japonské bojové umění). Kroužek sebeobrany probíhá v budově Městské policie Karlovy Vary.

Shorinji Kempo je moderní japonské bojové umění kombinující tvrdé a jemné techniky boje, meditaci, filosofii a metody použití tlakových bodů a masáží. Důraz je tedy kladen jak na fyzický, tak i duševní rozvoj jednotlivce. V Shorinji Kempo se střetávají čínské a japonské tradice. Neodmyslitelnou součástí Shorinji Kempo je filosofie vycházející ze zenového buddhismu. Přestože Kempo slouží jako účinná sebeobrana, není cílem útočníka vážně, natož pak smrtelně zranit. Jedno z ústředních motto Shorinji Kempo zní „Láska bez síly je bezmocná, síla bez lásky je násilí“.

Rozvrh hodin kroužku

Úterý 16:30 – 18:30
Čtvrtek 16:30 – 18:30