Krajské kabinety

Zapojení do programu Krajské kabinety v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

 

Mgr. Jitka Blažková, vyučující ČJL, D a SZ uspěla u výběrového řízení Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) a stala se předsedou krajského kabinetu Český jazyk a literatura, který vzniká v rámci systémového projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů  a ředitelů Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.