Maturita 2019 - ČJ seznam literatury pro ústní zkoušku Začátek školního roku Termíny zahájení dálkového studia Maturita Podzim 2018 - Rozpis ústních a profilových zkoušek Rozpis dodatečných a komisionálních zkoušek - SRPEN 2018 Prázdninový provoz - pracovní doba Poděkování za účast našich studentů na akci DEN ZÁCHRANÁŘŮ Rozpis komisionálních zkoušek - červen 2018 3. kolo přijímacího řízení pro dálkové studium INFO pro 3. ročníky Rozpis dodatečných a komisionálních zkoušek Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Vyhlášení 2. kolo pro dálkové studium Ústní maturity 2018 Den rodin 2018 Přijímací řízení 2018 - výsledky Nabídka služebního poměru Další INFORMACE pro uchazeče Akce EDISON - vyhodnocení Informace pro uchazeče Informace o přijímacím řízení Informace pro maturanty2017/2018 Projekt EDISON Ekonomická olympiáda Rozvrh 1DA - platný od 05.03.2018 Pravidla pro průběh přijímací zkoušky Rozvrh 2DA - platný od 30.01.2018 Rozvrh 3DA - platný od 30.01.2018 Fotografická soutěž 2018 Kriteria přijímacího řízení Nabídka volného místa na pozici strážný Mikinový den - fotky viz GALERIE Dějepisná soutěž Naši studenti volili prezidenta Témata Právo Témata IZS Témata k ústní zkoušce z cizích jazyků Adapťák 1.A ... FOTOGRAFIE Školní seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku Podvodné MAILy Trivis vítá léto Den záchranářů - poděkování Nové fotky v GALERII Den s policií ČR Personální změny na Trivisu K.Vary Dnešní návštěva Seminář s mluvčí policejního prezidenta Společné foto Poděkování od studentů 2.A a 2.B Naši studenti opět v akci Naši školu navštívil policejní technik Poděkování našim studentům Vidžín 2016 - první část Poděkování - taktické cvičení LUXOR 2016 Maturity - žáci - rozpis obhajob maturitních písemných prac Maturity - Žáci - rozpis podle času 4.5.2016 - filmové představení pro naše studenty Nové školní mikiny - výsledky hlasování Vyhlášení druhého kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Informace pro maturanty 2016 Nové školní mikiny - HLASOVÁNÍ Naši studenti se opět zúčastní cvičení HZS Seznam uchazečů, kteří splnili podmínky stanovené ředitelem školy k přijetí pro školní rok 2016/2017 DÁLKA - rozvrh hodin od 30.3.2016 Filmové představení Exkurze pro žáky 4. ročníku (chlapci) Prezentace ZČU V nabídce MATURITA (sloupec vlevo) jsou nové dokumenty k maturitě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zpráva o kontrole ČŠI Volná pracovní místa Přihlašování k maturitě JARO 2013

Dálkové studium

Tříleté dálkové nástavbové vzdělávání

  • Studijní obor – veřejnoprávní ochrana
  • ( kód oboru 68-42-L/51)

Tento studijní obor je určen pro absolventy SOU (středního odborného učiliště) s délkou vzdělávání minimálně 3 roky, dále pro absolventy SOŠ (středních odborných škol) bez maturitní zkoušky. Vzdělávání je organizováno formou 28 jednodenních soustředění při nichž se za školní rok žáci absolvují celkem 220 konzultačních hodin.

Přijímací řízení na dálkové nástavbové vzdělávání se neprovádí formou přijímacích zkoušek, ale pohovoru s vedením školy o podmínkách, zájmu a předpokladu k nástupu do vzdělávání.

Vzájemný vztah mezi žákem a školou je definován ve smlouvě o poskytnutí středního odborného vzdělání za úplatu, kterou musí žák podepsat před započetím vzdělávání.

Možnosti uplatnění:

Absolventi mají možnost uplatnění ve státní správě, samosprávě, bankovnictví, pojišťovnictví, silových resortech ( Policie ČR, Městské či obecní policie,hasičských záchranných sborech a ve složkách Integrovaného záchranného systému. Jde o velmi dobrou přípravu na soukromé podnikání v oblasti soukromých bezpečnostních agentur. Pochopitelně je přípravou na další vzdělávání a to na Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizového řízení v Praze ve studijních oborech „Prevence kriminality“ nebo „Krizového řízení“, nebo na Vysokých školách humanitního zaměření a to zejména Právnických fakultách nebo Policejní akademie ČR.

Od 01.09.2006 je dálkové nástavbové vzdělávání umístěno v sídle denního vzdělávání na T.G. Masaryka 1/559 v Karlových Varech ( budova hlavní pošty v K.Varech).

Maturitní zkoušky budou konány podle nových právních norem týkajících se vzdělávání ( zákon 561/2004 Sb.).

TisknoutKarlovy Vary

Karlovy Vary

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

T.G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary