Maturity P2017 - žáci dle času Rozpis obhajob maturitních písemných prací AKTUALIZACE ... 3.DA ke dni 11.9.2017 2.DA ... ZMĚNA v rozvrhu na DÁLCE 1.DA ... ZMĚNA v rozvrhu na DÁLCE Podvodné MAILy Profilová a ústní část MATURITNÍ ZKOUŠKY Dodatečná zkouška z TV ZMĚNA: Přehled dodatečných a komisionálních zkoušek - podle data - srpen 2017KV Přehled dodatečných a komisionálních zkoušek - srpen 2017KV Vyhlášení 4. kola 2017 - dálka PRÁZDNINY :-D Zabezpečení školy během prázdnin Trivis vítá léto Den záchranářů - poděkování Nové fotky v GALERII Zadání zpracování praxe PRÁVA Zadání zpracování praxe IZS Přijímací řízeni - DÁLKOVÉ STUDIUM - 3. kolo Nenech to být Den s policií ČR Personální změny na Trivisu K.Vary Informace pro uchazeče o studium Seznam uchazečů o studium podle výsledků hodnocení v přijímacím řízení Přijímací řízení - vyhlášení 2. kola Změny pro DÁLKOVÉ STUDIUM Pozvánka k MATURITNÍ ZKOUŠCE Přijímací řízení - vyhlášení DRUHÉHO KOLA DÁLKA ... změna na středu 22.3.2017 Upozornění pro maturanty Dnešní návštěva Témata k přípravě na maturitní zkoušku Z IZS pro rok 2016/2017 Dálka - rozvrh na 2. pololetí Seminář s mluvčí policejního prezidenta Společné foto Den otevřených dveří Poděkování od studentů 2.A a a 2.B Naši studenti opět v akci Naši školu navštívil policejní technik Poděkování našim studentům Trivis - mikiny Seznam literatury k maturitní zkoušce 2016-2017 Volno ředitele školy na dny 29.9. a 30.9.2016 Maturitní vysvědčení Třídní schůzky - POUZE PRO 1.ročníky DÁLKOVÉ STUDIUM - změna rozvrhu Dálka rozvrh 2016-2017 INFO - Začátek školního roku - DÁLKA 1. ročník ve středu 7.9.2016!!! INFO - Začátek školního roku - DÁLKA 2. ročník v úterý 6.9.2016!!! INFO - ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 - DENNÍ STUDIUM v pondělí 5.9.2016!!! Rozpis ústní a profilové části maturitní zkoušky - podzim 2016 Prázdninový provoz Rozpis komisionálních a dodatečných zkoušek Školní rok 2016 - 2017 Školní akce ... Koncert - VÝVOJ POPULÁRNÍ HUDBY Vidžín 2016 - první část Dne 23.6.2016 máme na naší škole SPORTOVNÍ DEN Nové fotky v GALERII - Toužimský triaton 2016 TRIVIS - CUP obecné informace Nové fotky v GALERII - předávání maturitních vysvědčení 2016 Den záchranářů - s našimi studenty Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Školní akce 3.6.2016 Závazné termíny pro praxi žáků školy Třetí kolo přijímacího řízení Mimořádná třídní schůzka 2.B NOVÝ ROZVRH!!! Pro všechny učitele i studenty!!! Poděkování - taktické cvičení LUXOR 2016 Maturity - žáci - rozpis obhajob maturitních písemných prac Maturity - Žáci - rozpis podle času 4.5.2016 - filmové představení pro naše studenty Nové školní mikiny - výsledky hlasování Vyhlášení druhého kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Informace pro maturanty 2016 Nové školní mikiny - HLASOVÁNÍ Naši studenti se opět zúčastní cvičení HZS Seznam uchazečů, kteří splnili podmínky stanovené ředitelem školy k přijetí pro školní rok 2016/2017 DÁLKA - rozvrh hodin od 30.3.2016 Filmové představení Exkurze pro žáky 4. ročníku (chlapci) Prezentace ZČU V nabídce MATURITA (sloupec vlevo) jsou nové dokumenty k maturitě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zpráva o kontrole ČŠI Volná pracovní místa Přihlašování k maturitě JARO 2013

Dálkové studium

Tříleté dálkové nástavbové vzdělávání

  • Studijní obor – veřejnoprávní ochrana
  • ( kód oboru 68-42-L/51)

Tento studijní obor je určen pro absolventy SOU (středního odborného učiliště) s délkou vzdělávání minimálně 3 roky, dále pro absolventy SOŠ (středních odborných škol) bez maturitní zkoušky. Vzdělávání je organizováno formou 28 jednodenních soustředění při nichž se za školní rok žáci absolvují celkem 220 konzultačních hodin.

Přijímací řízení na dálkové nástavbové vzdělávání se neprovádí formou přijímacích zkoušek, ale pohovoru s vedením školy o podmínkách, zájmu a předpokladu k nástupu do vzdělávání.

Vzájemný vztah mezi žákem a školou je definován ve smlouvě o poskytnutí středního odborného vzdělání za úplatu, kterou musí žák podepsat před započetím vzdělávání.

Možnosti uplatnění:

Absolventi mají možnost uplatnění ve státní správě, samosprávě, bankovnictví, pojišťovnictví, silových resortech ( Policie ČR, Městské či obecní policie,hasičských záchranných sborech a ve složkách Integrovaného záchranného systému. Jde o velmi dobrou přípravu na soukromé podnikání v oblasti soukromých bezpečnostních agentur. Pochopitelně je přípravou na další vzdělávání a to na Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizového řízení v Praze ve studijních oborech „Prevence kriminality“ nebo „Krizového řízení“, nebo na Vysokých školách humanitního zaměření a to zejména Právnických fakultách nebo Policejní akademie ČR.

Od 01.09.2006 je dálkové nástavbové vzdělávání umístěno v sídle denního vzdělávání na T.G. Masaryka 1/559 v Karlových Varech ( budova hlavní pošty v K.Varech).

Maturitní zkoušky budou konány podle nových právních norem týkajících se vzdělávání ( zákon 561/2004 Sb.).

TisknoutKarlovy Vary

Karlovy Vary

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

T.G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary