2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení  – DENNÍ STUDIUM

2. kolo přijímacího řízení – DÁLKOVÉ STUDIUM